Serviciile noastre

Intabulari terenuri agricole si neagricole


Notari/radieri constructii


Schimbare destinatie imobil


Schimbare categorie de folisinta imobil


Dezmembrari/alipiri imobile


Repozitionari imobile


Intocmire planuri parcelare in vederea emieri titlurilor de proprietete


Trasari terenuri/constructii


Cadastru sistematic


Actualizare PUG


Ridicari topografice pentru intocmire PUZ


Ridicari topografice pentru introducere retele edilitare ( canalizare, alimentare cu apa, introducere/extindere retele de gaz, asfaltati/reabilitari drumuri)


Exproprieri


Scoateri din circuitul agricolLucrari de constructii